High-end & basic

saphire-orb banner-stripes
saphire-orb

Het succes van een trainingsobject hoeft niet af te hangen van de omvang van het budget. Trainingsdoelen kunnen zeker behaald worden met ‘basic’ objecten. Het in een vroeg stadium maken van een prijsindicatie, geeft de klant snel duidelijkheid in wat de mogelijkheden zijn.

HIGH-end oefenobjecten

Er zijn genoeg situatie te bedenken waarbij ‘standaard’ oplossingen niet voldoen. Met behulp van verschillende technieken kunnen de gestelde wensen door SAPHIRE-CTC vaak toch gerealiseerd worden. De naverbrander is een goed voorbeeld van een high-end oplossing die oefenen in een dicht bebouwde omgeving  zeer goed mogelijk maakt.

De NBCD-school van de Koninklijke Nederlandse Marine in Den Helder kreeg klachten over de uitstoot van brandoefeningen. In dit specifieke geval had het vinden van de juiste oplossing voor de klachten de hoogste prioriteit. In het PvE (Programma van Eisen) van de Europese aanbesteding stonden alle uitgangspunten omschreven en er werd gunning verleend op basis van EMVI (economisch meest voordelige inschrijving). Op het oefenterrein staan een Nozzle-unit, een houtgestookte flashover unit en een zogenaamde Brandmoot, alle units uitgerust met naverbrandertechniek. Het probleem van de klachten is zeer sterk gereduceerd en de school heeft de mogelijkheid om in de toekomst nog intensiever te gaan trainen.

Basic oefenobjecten

Het is niet altijd nodig om voor de meest uitgebreide oefenobjecten te gaan. Met een bescheiden object kunnen ook meer dan genoeg oefendoelen behaald worden. De uitdaging is groter om met een klein budget iets moois te realiseren.

De  wing-spillfire training unit is ontwikkeld door SAPHIRE-CTC in opdracht van Falck Risc (tegenwoordig Relyon Nutec Maasvlakte). De opdracht bestond uit het ontwikkelen van een éénmalige low-budget object, voor het trainen van de Köln Airport Feuerwehr.  Na een korte bijeenkomst met de technische afdeling van Falck waren de uitgangspunten snel bepaald. Om de kosten zo laag mogelijk te houden is er gekeken naar al het ‘rest’ materiaal wat reeds aanwezig was op het trainingscentrum. Binnen een paar dagen ontstond uit de gevonden onderdelen de gewenste opstelling.  De training verliep zelfs boven verwachting, waardoor het éénmalige object nu herhaaldelijk gebruikt wordt.