Privacy Policy

saphire-orb banner-stripes
saphire-orb
1       SAPHIRE-CTC

Dit is een privacyverklaring van SAPHIRE-CTC gevestigd te Maassluis en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24382271.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij houden ons dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens kunt u hier vinden.

2       MANIEREN VERKRIJGEN VAN (PERSOONS)GEGEVENS

Wij verwerken (mogelijk) de volgende gegevens van u indien u:

3       SOORT (PERSOONS)GEGEVENS

Binnen SAPHIRE-CTC verwerken wij de volgende gegevens. Afhankelijk van het doel van de gevraagde dienstverlening, gaat het in totaliteit om de volgende persoonsgegevens:

Daarnaast verkrijgen we data over:

4       GOOGLE ANALYTICS

Wij maken gebruik van de Google Analytics maar we hebben de informatie die daardoor gemeten wordt volledig anoniem gemaakt. Jouw IP-adres wordt standaard geanonimiseerd. Wij creëren geen profielen op basis van gebruikersgedrag voor marketingdoeleinden en wij houden jouw gegevens ook niet bij over meerdere apparaten.

5       DOEL (PERSOONS)GEGEVENS

Binnen SAPHIRE-CTC verwerken wij verschillende (persoons)gegevens met de volgende redenen:

6       BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren de gegevens nooit langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is ofwel dat we wettelijk verplicht zijn. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde diensten uit te voeren en de overeenkomsten na te komen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

7       INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

Indien u informatie over uw gegevens wilt of deze wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met ons via +31 181 47 37 33 en/of info@saphire-ctc.com Op deze manier kunt u:

8       BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en zullen daarbij de benodigde adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om deze gegevens te beveiligen.

9       DERDEN

Het kan zijn dat wij gegevens aan derden verstrekken omdat dit nodig is om een dienst uit te voeren of een overeenkomst na te komen. Indien dit geen logisch verband houdt tot het eerdere verkrijgen van de gegevens, zullen we hier uw toestemming voor vragen.

10     WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

11     COOKIEMELDING

Ter verbetering van onze dienstverlening en marketing wordt op onze site gebruikt gemaakt van cookies. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.