Clean Emission Clean Emission Clean Emission

STCW training unit Nova College in gebruik genomen

Met het in gebruik nemen van de nieuwe STCW-10 unit op de locatie IJmuiden in de lente van 2016, is het Nova College een uitbreiding rijker geworden. De STCW-10 unit is opgebouwd uit een aantal lagen zoals deze te vinden zijn aan boord van een schip. Er zijn onder meer een gangway en een brug aanwezig in deze unit. Door middel van een doordacht ontwerp levert SAPHIRE een training unit, welke een zeer realistisch beeld geeft van de werkelijkheid, tijdens oefeningen die aan boord van het trainingsschip worden gehouden. Dit is van doorslaggevend belang doordat er steeds meer geleerd dienst te worden door de studenten in minder tijd. De training unit is een aanwinst voor zowel het instituut als de studenten, die mede dankzij deze unit de kwaliteit van het de opleiding nog verder zien toenemen. SAPHIRE wenst het Nova College een behouden vaart!

Neem contact op met SAPHIRE om op vertrouwelijke basis uw idee of wens te bespreken. Mail ons op sales@saphire-ctc.com of bel met 0181-473733 — 24/7 bereikbaar !!