Clean Emission Clean Emission Clean Emission

CLEAN EMISSION

Op vele locaties ondervindt men de problemen van het voldoen aan de geldende emissie eisen of het beperken van overlast.

Saphire heeft een pasklaar antwoord om de hout- en gasgestookte units voluit te kunnen gebruiken en tegelijkertijd de regels en eventuele omwonenden aan Uw kant te houden. The Green Exhaust is de oplossing die ervoor zorgt dat zichtbare uitstoot wordt geminimaliseerd. Daarnaast voldoet de uitstoot ook volledig aan de richtlijnen van de NeR.

Deze richtlijnen zijn ontworpen voor het beperken van de uitstoot van schadelijke gassen. Naast het toepassen van The Green Exhaust op objecten van Saphire CTC, is het ook heel goed mogelijk om diverse bestaande objecten te voorzien van The Green Exhaust en deze zo te prepareren voor de toekomst!

Laat ons U adviseren over de mogelijkheden van het installeren van The Green Exhaust op Uw object!


Neem contact op met SAPHIRE om op vertrouwelijke basis uw idee of wens te bespreken. Mail ons op sales@saphire-ctc.com of bel met 0181-473733 — 24/7 bereikbaar !!